Team Coaching

A coachinghoz hasonlóan a team coaching is a rejtett potenciálok felszínre segítésével foglalkozik, ebben az esetben azonban a csapat egészének együttműködését, probléma-megoldási, valamint tanulási képességeit hivatott fejleszteni.

Segít a csapatok számára tisztázni céljaikat, majd elérni azokat. Definiálja, majd felhasználja a csapaton belüli különbségeket, így a csapattagok között hatékonyabbá válik a munkamegosztás, ugyanis munkaszervezés során ki tudják használni egymás képességeinek ismeretét.

Fejleszti a csapaton belüli kommunikációt, ezáltal is növelve a hatékonyságot. Egymás tüzetesebb megismerése után az alkalmazottak képesek lesznek elkerülni a személyiségbéli különbségekből adódó vitákat, így kellemes, oldott légkörben folyhat a munkavégzés.

Mindezek nagyban megkönnyítik a vezető dolgát, ugyanis az alkalmazottak a kisebb-nagyobb botlásokat önállóan is meg fogják tudni oldani.

Sikeres kommunikáció rázós terepen is