SIZE Prozess tréning

sizeE szakmai megközelítés fókuszában a „process communication” tranzakció analízisre építő módszere áll. E modell a minden emberben megtalálható hat személyiségstílusra – mint erősségekre – épít. A tréningben alkalmazott SIZE process modell hatféle érzékelési módot különböztet meg a szerint, ahogyan a környezetünket érzékeljük, és arra reagálunk. Az érzékelési módok szerinti stílusok: az aktív, az elemző, az érték-orientált, az átérző, a kreatív és a visszafogott. Mindannyiunk személyisége meghatározott sorrendben tartalmazza mind a hat stílust, és mindenkire sajátosan jellemző az egyes stílusok jelenlétének sorrendje és mértéke.

Mindegyik stílushoz kapcsolódik egy kommunikációs csatorna, ami vagy kapuként működhet, vagy csapdaként, amely „kizárja” a kapcsolatfelvétel lehetőségét.

Ugyancsak mindegyik stílus sajátos stressz és distressz sajátosságokkal rendelkezik, amelynek megismerése és felismerhetősége –egy-egy kommunikációs helyzetben – érdemben segítheti a hatékony, konfliktusmentes együttműködés kialakulását szakmai és személyes kapcsolatokban egyaránt.

A SIZE modell a kommunikációs folyamatra helyezi a hangsúlyt a kommunikáció konkrét „pillanataival” szemben. A modell egyszerre önismereti és kommunikációs eszköz is, így sikerrel és hatékonyan alkalmazható minden tárgyalási, előadói, vagy vezetői helyzetben. Az egyes stílusok megismerése eszközt ad arra, hogy felismerve a kommunikációs partner által mutatott stílusjegyeket, megválaszthassuk a számára leginkább megfelelő kommunikációs csatornát.

Sikeres kommunikáció rázós terepen is